AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Avukatı Bigadiç, BALIKESİR

     Balıkesir Bigadiç’te çalışmalarını sürdüren Av.Sebahat Dikme Sıvacıoğlu anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,  anlaşmalı boşanma protokollerinin tanzimi, mal rejimi davaları, velayet ve vesayete ilişkin davalar, nafaka, nafakanın indirilmesi veya arttırılması, evlenmeye izin, evlenmenin iptali davaları, soy bağının tesisi ( babalık davası) , tanıma ve tenfiz davaları,iddet müddetinin kaldırılması davası ( yeniden evlenmede bekleme süresi) ve Aile Avukatı ve Boşanma Avukatı ihtiyacı doğuran diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

AİLE HUKUKU DAVALARI

1.NİŞAN TAZMİNATLARI

1. MADDI TAZMİNAT DAVASI TMK m. 120'ye göre, "nişanlı lardan biri haklı bir sebep olmaksızı n nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yük! etilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amac ıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığı nda uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Ayn ı kural nişan giderleri hakkı nda da uygulanı r (f 1). Tazminat istemeye hakkı olan tarafin ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, ayn ı koşullar altı nda yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler"

2. MANEVI TAZMINAT DAVASI TMK'nın "manevi tazminat" kenar başlığını taşıyan 121. maddesine göre, "nişan ı n bozulmas ı yüzünden kişilik hakkı saldı rıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir".

2.BOŞANMA DAVALARI

Boşanmanın gerkçekleşmesiyle evlilik birliğinin sona ermesinin yanı sıra velayet, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, mal paylaşımı gibi hukuki sonuçlar da ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu sonuçlar ve taleplerden en verimli sonuçları almak için profesyonel bir hukuki destek alıp, işinin ehli bir avukatla temsil edilmek süreçten karlı çıkmayı sağlayacaktır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.