BORÇLAR & SÖZLEŞMELER HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR KONUSUNDA UZMAN AVUKAT SEBAHAT DİKME SIVACIOĞLU, BİGADİÇ BALIKESİR

Borçlar Hukuku Nedir?

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birlim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne söylediğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Her iki tarafın sahip olduğu haklar ve bu hakları hangi durumlarda ne şekilde kullanabilecekleri de borçlar hukuku ile birlikte resmiyete dökülmüştür.

İki taraf arasındaki hukuki bağ olarak da tanımını yapmak mümkündür. Genel ve özel hükümler olmak üzere kendi içinde iki alt dala ve uygulama biçimine sahip olan hukuk bilimi, her iki tarafın da hakkını en iyi şekilde savunmaktadır.

Avukat Sebahat Dikme Sıvacıoğlu, Balıkesir, Bigadiç'te bulunan ofiinde borçlar hukukundan kaynaklı;

 • Kamulaştırma Davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları
 • Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması
 • Alacak Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • Kira Bedelinin Artırılması Davaları
 • Ödeme Yerinin Tayini Davaları
 • Gayrımenkul Davaları
 • İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları                                                 alanlarında profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.