GAYRİMENKUL, DEVREMÜLK, İMAR HUKUKU

Avukat Sebahat Dikme Sıvacıoğlu Devremülk & termal tesislere verdiği danışmanlık, dava, icra takibi himetilerinin yanısıra yazlık sitesinin de yöneticiliğini ve avukatlığını yapmaktadır. 

Türk Hukuku’nda Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun taşınmazlara ilişkin hükümlerin bulunduğu 4. kitabında yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi… gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi, tapu iptal ve tescil davalarında  gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

İzaleyi şuyu, Ortaklığın Giderilmesi Davası

Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Arsa davaları

Kiracının Tahliyesi Davaları

Ecrimisil Davaları

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.

Avukat Sebahat Dikme Sıvacıoğlu, Bigadiç Themis Hukuk Olarak Hizmetlerimiz

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
  • El atmanın önlenmesi davası
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması
  • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.