15 Temmuz'dan sonra getirilen memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması şartı' Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi.

15 Temmuz'dan sonra getirilen memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması şartı' Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi.

15 Temmuz’dan sonra getirilen memuriyete girişte ‘güvenlik soruşturması şartı’ Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. Somut deliller ve yargılama sonuçlarını dikkate almayan, kişilerin memur olmadan önce incelenmesine ve ‘uygunsuzluk’ durumunda memuriyete girişinin önüne geçilmesine olanak sağlayan güvenlik soruşturması uygulaması, AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191129-7.pdf

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.