İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak

İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışan evli iki çalışanın gönül ilişkisi yaşamasını işten atılma nedeni saydı.

EVLİ ÇİFT, İŞ YERİNDE GÖNÜL İLİŞKİSİ KURUNCA İŞİNE SON VERİLDİ

Bir tekstil fabrikasında asgari ücret alarak çalışan evli ve üç çocuk babası M.B. aynı iş yerinde çalışan ve yine evli olan G.D. isimli başka bir işçiyle gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bu ilişkilerini inkar etmeyen ve iş yerinde sürekli yan yana duran M.B. ve G.D.'nin bu durumu iş yerinde bulunanları huzursuz etti.

İşveren, çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bu durum sonrası M.B.'nin savunmasını istedi. Savunma vermekten imtina eden M.B. ilişkisini de kabul etti. Bunun üzerine davacı M.B.'nin ve G.D.'nin iş akdini haklı sebeple feshetti.

MAHKEME GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAYAN EVLİ ADAMI HAKLI BULDU

M.B. bunun üzerine feshin geçersizliğine ve işe iadesine hükmedilmesi talebiyle dava açtı. Saray İş Mahkemesi M.B.'yi haklı buldu. M.B.'nin evli olduğu halde iş yerinde evli bir kadınla gönül ilişkisi yaşamasının iş akdinin feshedilmesine neden olacak bir gerekçe olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında şu görüşleri dile getirdi:

"Davacı işçinin iş akdinin davacının evli olduğu halde aynı iş yerinde çalışan ve yine evli olan bir diğer işçi ile yaşadığı ilişki nedeniyle feshedildiği; tanıklar Z.Ç. ile E.K.'nin beyanları da dikkate alındığında davacının G.D. ile bir ilişkisi olduğu kanaatine varıldı. Bu davranışların işin normal yürüyüşünü ve iş yerindeki uyumu olumsuz etkileyen davranışlar olması gerektiği, somut olayda, davacı işçinin dava dışı kadın işçi ile bir ilişki yaşadığı sabit olmasına karşın, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve iş yerindeki uyumu olumsuz etkilediğine yönelik bir bilginin dosyada mevcut olmadığı, davalı tanıklarından E.K.'nin davacı ile dava dışı işçinin iş yerinde sürekli yan yana olduklarını ancak ahlaksız bir durum olmadığına, birbirlerine yardım ettiklerine ilişkin beyanı da davacının davranışının iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını gösterdiği; davalının da söz konusu ilişkinin iş yerinde olumsuz veya uyumsuz sonuçlara yol açtığını ispatlayamadığı; davacı işçinin evli olduğu halde, yine evli olan bir diğer işçiyle ilişki yaşaması tek başına geçerli bir neden olarak kabul edilemeyeceği aksinin kabulü halinde davacı işçinin çalışma hürriyetinin kısıtlanmış olacağı kanaatine varılmıştır."

EVLİ KİŞİLERİN GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMASI İŞTEN ATILMA SEBEBİ SAYILACAK

M.B. mahkemenin verdiği kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. İşveren bu karara da itiraz edince dosya Yargıtay'a geldi.

Yargıtay, verilen kararı bozdu. İş yerinde evli olan çalışanların gönül ilişkisi kurmasının işten atılma nedeni olacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi, şu görüşleri dile getirdi:

"Somut uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişkisi yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki çalışma ortamını olumsuz etkilediği ve davacının bu davranışının doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, güven ilişkisinin zedelendiği, işverenin iş akdini feshinin özel hayata müdahale olmadığı, bu nedenle işverenin feshinin 4857 sayılı kanunun 25/2. maddesi kapsamında haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır."

Yargıtay'ın bu kararının ardından, evli kişilerin iş yerinde gönül ilişkisi yaşaması iş akdinin feshine neden olacak.

(Habertürk/Yasemin Güneri)

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.