İŞ VE SGK HUKUKU

İŞ HUKUKU AVUKATI BİGADİÇ, BALIKESİR

      Balıkesir Bigadiç’te çalışmalarını sürdüren Av.Sebahat Dikme Sıvacıoğlu, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Av.Sebahat Dikme Sıvacıoğlu iş hukuku, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili olarak müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için çalışır ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, kıdem tazminat, ihbar tazminatı, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

 Hizmetlerimiz

  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

İş Sözleşmesi Hazırlanması

Av.Sebahat Dikme Sıvacıoğlu iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadır.

Balıkesir Bigadiç'te çalışmalarına devam eden  Av.Sebahat Dikme Sıvacıoğlu'na  iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.